Trung tâm CN DV Tam Kỳ Phiên bản Hệ thống 11.0-20180905

Thông tin về Trung tâm CN DV Tam Kỳ instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Tiềm năng, Cơ hội, Các hoạt động
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Danh bạ các Liên hệ
Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác,...
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Chat Trực tuyến
Live Chat with Visitors/Customers