Ưu đãi đầu tư

 

 Quyết định : 29/2017.QĐ.UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh

 

Odoo CMS - a big picture