Cụm Công nghiệp Trường Xuân - Thuận Yên

 

Vị trí:  Cách trung tâm thành phố 1 km về phía Tây, nằm song song với đường quốc lộ 1A và đường tàu tuyến Bắc Nam, thuộc hai phường Trường Xuân và phường Hoà Thuận.

Qui mô đầu tư        

       Tổng diện tích đất quy hoạch: 50 ha.

       Tống vốn đầu tư hạ tầng: khoảng 100 tỷ đồng.

Lợi thế của địa điểm thực hiện dự án

      Khu vực này chủ yếu là đất đồi nên thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng.

       Đã có phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Đơn giá thuê đất

- 125.000 đồng/m2 (thuê đất thời hạn 50 năm, trả tiền một lần)

Khuyến khích đầu tư

       Ưu tiên kêu gọi các nhà đầu  tư trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cho toàn cụm công nghiệp. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

       Các ngành sản xuất kinh doanh ưu tiên kêu gọi đầu tư bao gồm cơ khí, lắp ráp mô tô, xe máy, và các ngành công nghiệp phụ trợ khác.